परिचय

आयुर्वेदिक अस्पतालमा स्वागत छ!


नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयले विगत १०० वर्ष देखि नि:शुल्क बिरामी परिक्षण एवं औषधि वितरण सेवा सन्चालन गर्दै आइरहेको छ | साथै १८ क्याबिन र १०० जनरल बेडको सुविधा सम्पन्न अन्तरंग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ | नेपालको संविधानको धारा ३५ मा राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमआधारभूत स्वास्थ्य सुविधा नि:शुल्क रुपमा नेपाली नागरिकले पाउने हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ | आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयबाट नि:शुल्क रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिदै आइएको छ | यसले आंशिक रुपमा नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकलाई व्यवहारिक बनाएको छ |

© Copyright 2020. All Rights Reserved.