सुचना

 1. मिति २०७९।१२।०७ गते लिइएको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।
 2. अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।
 3. सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
 4. आ.व. २०७९/८० को लागि आयुर्वेद औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
 5. आ‍.व. २०७९।८० को लागि विरामीकाे खाना (रासन )खरिद सम्बन्धी सूचना ।
 6. मिति २०७९।०९।०१ र २ गते लिइएको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 
 7. अन्तर्वार्ताकाे मिति सम्बन्धी सूचना ।
 8. सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 
  स्टेशनरी तथा कार्यालय सामान सप्लाई सम्बन्धि बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
 9. आ‍.व.०७९/८० को लागि ल्याब तथा सर्जिकल सामान सप्लाई सम्बन्धी सूचना ।
 10. आ.व. ०७९/८० काे लागि स्टेश्नरी तथा कार्यालय सामान सप्लाई सम्बन्धी सूचना ।
 11. आ.व. ०७९/८० को लागि आवश्यक जडिबुटी खरिद कार्य  सम्बन्धी सूचना।
 12. USG मेसिनकाे लागि सम्झाैता गर्न आउने बारे ।
 13. USG मेसिन खरिद तथा जडान सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।
 14. चमेना गृह (Canteen) भाडामा दिने सम्बन्धी पुनः शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
 15. चमेना गृह (Canteen) भाडामा दिने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानकाे सूचना ।
 16. लिफ्ट खरिद जडान तथा निर्माण कार्य सम्बन्धि बाेलपत्र आह्वानकाे सूचना ।
 17. चिकित्सालय फार्मेसीकाे लागि अायुर्वेद अाैषधि खरिद सम्बन्धि सूचना ।
 18. सफल उम्मेदवारले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धि सूचना । 
 19. मे.ल्या.टे, इले.अाेभरसियर र वैद्य पदकाे मिति २०७८।१०।२० गते लिएकाे अन्तर्वार्ताकाे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।
 20. आयुर्वेद चिकित्सक,नर्सिङ अधिकृत, कविराज र स्टाफ नर्स पदको मिति २०७८/१०/१९ गते लिएको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि  सूचना 
 21. अन्तर्वार्ताकाे मिति ताेकिएकाे सूचना ।
 22. संसाेधित सूचना ।
 23. सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सूचना । 

© Copyright 2020. All Rights Reserved.