सुचना

 1. USG मेसिन खरिद तथा जडान सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।
 2. चमेना गृह (Canteen) भाडामा दिने सम्बन्धी पुनः शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
 3. चमेना गृह (Canteen) भाडामा दिने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानकाे सूचना ।
 4. लिफ्ट खरिद जडान तथा निर्माण कार्य सम्बन्धि बाेलपत्र आह्वानकाे सूचना ।
 5. चिकित्सालय फार्मेसीकाे लागि अायुर्वेद अाैषधि खरिद सम्बन्धि सूचना ।
 6. सफल उम्मेदवारले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धि सूचना । 
 7. मे.ल्या.टे, इले.अाेभरसियर र वैद्य पदकाे मिति २०७८।१०।२० गते लिएकाे अन्तर्वार्ताकाे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।
 8. आयुर्वेद चिकित्सक,नर्सिङ अधिकृत, कविराज र स्टाफ नर्स पदको मिति २०७८/१०/१९ गते लिएको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि  सूचना 
 9. अन्तर्वार्ताकाे मिति ताेकिएकाे सूचना ।
 10. संसाेधित सूचना ।
 11. सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सूचना ।
 12. जडिबुटी खरिद सम्बन्धी कार्य ।
 13. स्टेश्नरी तथा कार्यालय सामान सप्लाइ सम्बन्धि सूचना ।
 14. ल्याब तथा सर्जिकल सामान सप्लाइ सम्बन्धी सूचना ।

© Copyright 2020. All Rights Reserved.