आयुर्वेदिक अस्पतालमा स्वागत छ!


नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयले विगत १०० वर्ष देखि नि:शुल्क बिरामी परिक्षण एवं औषधि वितरण सेवा सन्चालन गर्दै आइरहेको छ | साथै १८ क्याबिन र १०० जनरल बेडको सुविधा सम्पन्न अन्तरंग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ | नेपालको संविधानको धारा ३५ मा राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमआधारभूत स्वास्थ्य सुविधा नि:शुल्क रुपमा नेपाली नागरिकले पाउने हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ | आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयबाट नि:शुल्क रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिदै आइएको छ | यसले आंशिक रुपमा नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकलाई व्यवहारिक बनाएको छ |

निर्देशक

डा. प्रदीप के.सी.

9851255653

 • थप जानकारी
 • सूचना अधिकारी

  डा झुलाराम अधिकारी

  9841226735

 • थप जानकारी
 • ASK FREE QUESTIONS
  Get multiple opinions from Doctors
  doc-image

  डा. शोभाराम सुवेदी

  sobharam@nah.gov.np

  Phone: ९८४१३६५३७०

  doc-image

  डा. झुलाराम अधिकारी

  rajhudoc@gmail.com

  Phone: ९८४१२२६७३५

  ABOUT HEALTHY LIVING

  Holistic wellness and healthy living are considered as the best methods of preventive healthcare globally. In Nepal, the demand for high-end, effective and world-class products that help to enhance the quality of life has increased manifold in the last few years. Due to this, Healthy Living, an ethical direct selling company brings a wide range of health and wellness solutions to enhance the quality of people’s lives.

  Healthy Living is an organisation that aims at spreading holistic wellness throughout Nepal with the help of world-class health, wellness, personal care, cosmetics and other products from different categories that are manufactured in GMP and ISO-certified state-of-the-art manufacturing facilities, these products are of superior quality and they exalt the consumer experience.

  Striving to enhance the consumer experience, Healthy Living is a responsive and extremely responsible organisation. The focus of the company is in providing excellent support and service to every consumer and ensure they can celebrate the joy of living a healthy life with everyone in society.

  © Copyright 2020. All Rights Reserved.