आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीको नवनिर्मित Block'A' भवनको कार्य सम्पन्न भई अन्तिम किस्ता भुक्तानी ।