आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीको नवनिर्मित Block'A' भवनको कार्य सम्पन्न भई अन्तिम किस्ता भुक्तानी ।

१.स्टाफ नर्स छैठौं श्री सीतादेवी शर्मा