चिकित्सककाे प्रेस्क्रिप्सन अनुसार 

भर्ना शुल्क वापत रू ५० तिरेपछि 

नर्मल बेड निशुल्क उपलव्ध हुन्छ 

क्याविन काे लागि रू १००–४०० सम्म